Somogyszobi Óvoda

BEMUTATKOZIK A SOMOGYSZOBI ÓVODA

„Csináljon bármit, ami nyitogatja a szemét és eszét, szaporítja a tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk mire megy ki a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.”
Varga Domonkos

Falunkban 1952 óta működik óvoda. Az épület 1890-ben épült, többszöri átalakítás után nyerte el jelenlegi formáját.
Kezdetben egy, majd kettő, 1975. és 2003. december 31-e között három csoporttal, jelenleg két vegyes életkorú csoporttal működik. Óvodánkba fogadjuk a bolhási, a kaszói, és a darvaspusztai gyermekeket is.

Programunkban megjelenik a hazai óvodai neveléstörténet hagyományaira való támaszkodás, melyben kiemelt szerepet kap a gyermeket megillető jog, az egyenlő hozzáférés biztosításának alapelve. Egyik kiemelt nevelési területünk az egészséges életmódra nevelés.

Mivel kiemelten foglalkozunk a vizuális neveléssel is, ennek feltételeit folyamatosan biztosítani kell. Különböző családi háttérből érkeznek hozzánk a gyermekek. A hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyéni fejlesztése, hátrányaik minél nagyobb arányú csökkentése ugyanúgy fontos számunkra, mint a tehetséggondozás.

Óvodánk az Alapító okirat értelmében felvállalja sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését, a megfelelő szakember (logopédus, fejlesztő pedagógus, szurdopedagógus) bevonásával. A helyben megvalósuló integrált nevelés a szülők terheit is csökkenti.